Hand in Hand

El ele – dayanışma içinde şimdi harekete geçelim

Çağrıya imza atan kuruluşlar

...

El Ele: Dayanışma için şimdi harekete geçin

Krizler, savaşlar, doğal afetler – dünya giderek daha fazla sarsılıyor. Güvendiğimiz pek çok şey belirsizleşiyor. Hızla değişen bir dünyada, Avrupa’daki siyasi iklimin nasıl kaygı verici bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Değişim, kayıp ve yoksulluk kaygıları kasıtlı olarak körükleniyor, insanlar birbirlerine karşı kışkırtılıyor. Toplumdaki uçurumlar derinleşiyor.
 
Almanya’da siyaset endişe verici bir şekilde gelişiyor: sağcı ve aşırı sağcı görüşler kamuoyu desteği kazananabiliyorlar. Irkçılık, antisemitizm ve bir çok grup temelli insan düşmanlıkları yükselişte. İnsanlar yoksulluk, işsizlik ya da evsizlik yüzünden aşağılan ıyor ve dışlanıyorlar. Aynı zamanda, iklimin korunması ve sosyal adalet gibi zorunlu görevler can sıkıcı dayatmalar olarak önemsizleştiriliyorlar. Saygısızlık, düşmanlık ve gerçeklerin inkârı toplumun bir bölümüne hâkimdir. AfD gibi demokrasiyi küçümseyenlere mesafe koymak giderek zorlasıyor. İnsan haklarını savunmak sorgulanır hale geliyor. Mülteciler ve göç hakları mahrum bırakılıyor ve onları destekleyen insanlar giderek daha fazla kriminalize ediliyor. Toplumsal birlikteliğimiz, çeşitliliğimiz ve adaletimiz: evet, bunlarla birlikte demokrasimiz de tehlike altında.
 
Ancak sesimizi yükseltmeye ve aktif olmaya kararlıyız: açık, demokratik, çoğulcu ve birleşik bir toplum için, Almanya ve Avrupa’daki sağ yükselişe karşı birlikteyiz! Sessizlik bir seçenek değildir! Görünür ve duyulur olmalıyız. Harekete geçme zamanı şimdi, çünkü 2024’teki yerel, eyalet ve Avrupa seçimleri çok şeyi tehlikeye atıyor! 
 
Şimdi hepimiz için harekete geçme zamanı: 
  • Dayanışma ve saygı için, nefret ve nefret söylemine karşı 
  • Adalet ve hoşgörü için, bölünmeye karşı
  • Kimseyi geride bırakmayan bir toplum için, insan onuru için, ötekileştirmeye karşı
  • Kendi öz iradesi ve insanlık için, herkesin insan hakları için, ırkçılığa, antisemitizme ve her türlü insan düşmanlığı biçimlerine karşı

Unterzeichnende Organisationen

  • {{ supporter }}
Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Anmeldung war erfolgreich.

Schließ dich der Brandmauer gegen Rechts an!

Wenn Du regelmäßig über Aktionen von Hand in Hand informiert werden möchtest, kannst Du dies im Anschluss bestätigen. Dafür erhältst Du gleich eine E-Mail. Bestätigst Du diese E-Mail nicht, werden wir Deine Daten löschen und Du erhältst keine weiteren Informationen von uns.

Wir verwenden Brevo als unsere Marketing-Plattform. Wenn Sie das Formular ausfüllen und absenden, bestätigen Sie, dass die von Ihnen angegebenen Informationen an Brevo zur Bearbeitung gemäß den Nutzungsbedingungen übertragen werden